شبهای قدر را قدر بدانیم
دعای فرج و دعا برای امام زمان عج الله در راس دعاهایمان قرار دهیم و از امام زمان ارواحنا فداه بخواهیم برایمان دعا کنند ...
اباصالح التماس دعا
آقا جان ! دعا کنید این شبها را درک کنیم ...

    اباصالح مولا جان !

http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/7/6/3/1436136680542926.jpg