افضل الاعمال انتظار فرج

انتظار فرج یعنی واقعا نیت ما این باشد که در رکاب امام زمان عج و در خدمت ایشان دنیا را اصلاح کنیم . انتظار فرج یعنی کار کنیم ؛ فضا را و جهان را برای پذیرش صاحب اصلی آن ( امام زمان عج الله ) آماده کنیم و معرفی کنیم امام زمان را به جهانیان و این کار شدنی است.
انتظار تنها یک لفظ و یک حرف نیست ؛ انتظار یک عمل است وگرنه با حرف که کار به جایی نمی رسد.
ما باید ثابت کنیم که آماده پذیرش ولی مطلق هستیم تا ظهور تحقق یابد.


#ادامه..