فضیلت صلوات


http://www.hawzah.net/Image/goharenab/quran95-09-28.jpg


http://s2.picofile.com/file/7362050963/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%872.jpg

امید آنکه لیاقت رحمتی از الطاف رحمة للعالمین را داشته باشیم و این روز را به یادش گناه نکنیم

http://photos01.wisgoon.com/media/pin/images/o/2014/9/27/0/1411765395834550.jpg