تا به حال به این فکر کرده اید که ما هر چی داریم از دعای امام زمانمان است ؟
و ایا تا به حال به این فکر کرده اید که ایشان چقدر حق بر گردن ما دارند ؟


و اما 7 حق امام زمان عج الله:
1- حق خلقت
2- حق هدایت
3- حق ولایت
4- حق رزق
5- حق حیات
6- حق امید
7- حق اعتقاد به قدرت خداوند

حق خلقت :
همه ما مدیون ابدی ائمه اطهارعلیهم السلام مخصوصا آقا امام زمان (عج) هستیم .
ما قرن های طولانی بر طبق آیه ی سوره دهر ( لم یکن شی ء مذکورا ) هیچ چیز نبودیم .
خداوند میفرمایند : بخاطر پیامبر و اهل بیت او ، ما بر شما لباس خلقت پوشاندیم.
لولا لما خلقت الافلاک : اگر نبودی افلاک را خلق نمی کردم.
حق هدایت :
اگر پیامبر و ائمه نبودند ، ما گمراه کامل بودیم.
اونها راه حق و باطل را به ما نشان دادند تا از راه باطل نرویم و همه چیزشان را در این راه دادند.
حق ولایت :
از منزلت پیشوای یک قوم میتوان به منزلت آن قوم پی برد.
انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا
روز قیامت افراد با پیشوایشان محشور میشوند ( با هرآنچه در دنیا محبوب او بوده )
در حال حاضر که به امام عصر(عج) دسترسی نداریم، ادای این حق با پیروی از ولی فقیه میسر میشود .
حق رزق :
" و به یمنه رزق الوراء "
هرچه روزی میخوریم از برکت وجود امام زمان (عج) است . هر یک دانه برنج و گندم از برکت وجود ایشان است.
چقدر از اماممان تشکر میکنیم بابت رزق و روزی که از برکت وجودشان به ما میرسد ؟!
تمام رزق های مادی و معنوی از جانب آقا به ما میرسد.
حق حیات :
بین خلقت و حیات تفاوت وجود دارد. خلقت یعنی اینکه ما را از نیست به هست آورده است.
حیات یعنی حرکت کمالیه مخلوقات و بحث جوهری رشد( رسیدن به رشد و بلوغ )
در این عالم با نظم و ترتیب ، امکان نداره که خدا ما را به حال خودمان رها کرده باشد
هر نفسی که می کشیم در جهت رشد و کمال است.
به برکت وجود امام زمان (عج) و هدایت های آشکار و پنهانشان راه را پیدا کن و با آرامش طی طریق کن.
پیدا کردن راه و مسیر اصلی = آرامش
مسیر ما و کمال ما ، عشق به خدا و اهل بیت است.
حق امید :
اگر آقا نبودند همه ی امیدها تبدیل به ناامیدی می شد
ما در سخت ترین شرایط ، روزنه ی امید داریم
امام عصر ( ارواحنا له الفداه) مجرای فیض خدای سبحان برای تمام هستی هستند.
در سخت ترین شرایط زندگیت و اون وقتی که به بن بست میرسی به این امید صبر میکنی که یک روزی آقایمان می آیند و همه چیز درست میشود.
حق اعتقاد به قدرت خداوند :
امام زمان (عج) قدرت الله هستند . خداوند قدرتش را با وجود آقا متجلی میکند.
وقتی همه به سختی رسیدند و فهمیدند دست دیگری باید بیاد تا دنیا را دگرگون کند که آن دست خداست که توسط امام زمان (عج) متجلی می شود.