سبک زندگی ات را به گونه ای تنظیم کن که به چادر امام مهدی (ارواحنا فداه) برسی

کجای لشکر امام زمانت هستی؟


امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: «وَاللّهِ ما خَرَجَ إلَیکُم مِن عِلمِنا إلّا ألِفٌ غَیرُ مَعطوفَةٍ= به خدا سوگند که از دانش ما، جز به قدر یک حرف به شما نرسیده است».

این روایت اشاره به ۲۵ پایه علم دارد که در دست آقا امام زمان (عیله السلام) است و با ظهور ایشان این علم ها کشف می شوند.

اما الآن این آقا در بین ما «الطرید الشرید الوحید الفرید= آواره طرد شده تنها و یگانه» است. ما چقدر به حضرت ظلم می کنیم که او را تنها گذاشته ایم.

اگر حضرت بیایند هیچ کس فقیر  و مریض نیست. در هیچ خانواده ای تلخی پیدا نمی شود، هیچ بی عدالتی و جهلی وجود نخواهد داشت. اما توجه داشته باشید که هیچ کدام از اینها کار اصلی حضرت نیست، بلکه رسالت او در بخش فوق عقلی است که حضرت زمینه قرب به الله و باز شدن درهای غیب و برزخ را برای تک تک افراد زمین فراهم می کنند.

حال اگر کسی  در حق امامش کوتاهی کند، چه کوتاهی های اقتصادی و بدنی، وچه کوتاهی های عقلی و فوق عقلی، خائن است. اگر امام در هیچ کدام از بخش های وجود ما سهمی نداشته باشد، به او، خود و مردم ظلم کرده ایم.

پس حواست به خودت باشد که امام در کجای زندگی تو قرار دارد. این را جدی بگیرید و برایش فکر و برنامه ریزی کنید.

سبک زندگی مان را به گونه ای طراحی کنیم که به چادر حضرت حجت (ارواحنا فداه) برسیم و غافل از پدر و امامت نباشیم. یعنی روش و سبک زندگی مان را باید به گونه ای انتخاب کنیم که در چادر حضرت قرار بگیریم.