مطلب را با یک مثال ساده آغاز مینمایم؛ (در نظر داشته باشیم دانش اموزی که میخواهد در جلسه امتحان تخلفی انجام دهد هرگز در حضور استاد تخلف نمیکند... )و ما که هیچ لحظه ای نیست که امام زمانمان از ما غافل باشند و مکانی نیست که خود را از نگاه خدا و از محضر خداوند متعال خارج نماییم؛ چطور حاضر به انجام گناه میشویم ؟و چطور در محضر مولایمان دچار لغزش و خطا و انجام گناه شویم ؟ مولایی که هر لحظه عشق به ما میورزند و منتظرند و همواره انتظار نیکی و یاری و یاوری از سوی ما را دارند و ندای هل من ناصر.. سر داده اند...

آیا این حق الناس نیست که ما مولایمان را غریب و تنها رها نموده ایم و همواره در پیچ و تاب زندگی چنان تنیده ایم که گویا مولایی نیست! صاحبی نیست! امامی نیست!! هر لحظه در مقابل دیدگان حضرت گناه و هزاران گناه و خطا انجام میدهیم و تلاشهایمان همه در جهت ساخت این زندگی فانیست و نه در جهت زمینه سازی ظهور حضرت!!!

آیا این مایه خجالت نیست؟ ما که عشق مولایمان را در قلب داریم چرا عملا نشان نمیدهیم؟ این عشق نهفته در قلب به چه دردی میخورد اگر ما را از این تاریکی در غیبت و از این دوری نجات ندهد. این عشقِ به دور از مولا و امام به چه درد میخورد اگر قرار است مدام با گناهانمان لحظه ظهور را به تاخیر بیاندازیم و اشک بر چشم مولایمان و خون به قلب مهربان مولایمان کنیم. با این گناهان گویا با تیشه ای وارد میدان شده ایم؟

با این کارها و اوضاع و احوال آیا ما شبیه کوفیان نیستیم؟؟