با سلام و صلوات و عرض ارادت خدمت بزرگواران و همراهان همیشگی حضرت باران

بحمدالله تاکنون به بررسی چهار گناه از گناهان کبیره زبان پرداختیم و به ترک و حذف این گناهان کبیره و اعمال ناپسند و شیطانی در جهت تهذیب نفس و زمینه سازی ظهور حضرت  مبادرت ورزیدیم .

«اللسان جِرمه صغیر و جُرمه کبیر»

زبان را از گناهانش حفظ نماییم و مراقب گناهان کبیره ناشی از زبان باشیم که زبان حجمش کوچک اما جرم و گناهانش بزرگ است.

چنانچه روایات متعددی را در خصوص گناهان کبیره زبان در پستهای مربوطه ترک گناه خدمتتان مطرح و آورده شد.

«مردى خدمت پیامبر(ص) آمد و گفت: یا رسول اللَّه! مرا سفارشى کن، آن‌حضرت فرمود: زبانت را نگهدار. (برای دومین بار) گفت: یا رسول اللَّه! مرا سفارشى کن، پیامبر فرمود: زبانت را نگهدار، (برای بار سوم) گفت: یا رسول اللَّه! مرا سفارشى کن، پیامبر فرمود: زبانت را نگهدار. واى بر تو! آیا مردم را جز محصول و نتایج زبان‌هاى برّنده و نیست کننده‌شان‏، چیز دیگری هست که آنها را به روى در آتش جهنّم اندازد»