میشه دروغ گفت و یار امام زمان بود؟؟
میشه غیبت کرد و یار امام زمان بود؟؟
میشه گناه کرد و یار امام زمان بود؟؟
نه. با این کارها ما یار امام زمان نیستیم...

امام زمان میخواد چیکار این گنهکار را؟
این فرد که مثل یک برگ آفت زده و کرم خورده است به درد دستگاه امام زمان نمی خوره
باید سم پاشی کنیم خودمان را از دست آفت.
باید تقوا داشته باشیم

آقا بیا...آقا بیا...
آقا کجا بیاد؟!
برای کی بیاد؟!
به کدوم عملمون بیاد؟!

بگیم اللهم عجل لولیک الفرج
همین؟!!!!!!!!

دعا کنیم آقا بیا و گناه پشت گناه!!!!!
هیچ به قلب مولا نگاه کرده ایم؟!
هیچ به درد مولا نگاه کرده ایم؟!

مگه امام زمان از ما چه میخواهند؟!
یک زندگی سالم
داشتن یک زندگی سالم و بدون گناه سخت است؟؟

چرا اینقدر دروغ و ریا و معصیت؟!
چرا مثل کبک سرهامون تو برف و آقا را نمیبینیم!!
تا ترک گناه نکنیم...

دعا جای خود...
دعا باید باشد حتما باید باشد.
اصلا فرمایش خود مولاست دعا برای تعجیل فرج
اما دعا با گناه؟!
گناه ما را از امام زمان دور میکند...

اللهم عجل لولیک الفرج


منبع:http://www.cloob.com/00.00