ماه رمضان سریع در حال گذر است . دهه دوم هم رو به اتمام است .

+ امشب هم شب قدر است ؛ شب امام زمان عج الله است : و ما ادراک ما لیلة القدر و تو چه میدانی که شب قدر ، چه شبی است؟


آیت الله بهجت فرمودند شبهای قدر و سوره قدر نشانه های وجود نازنین حضرت بقیة الله الاعظم است .

تَنَزَّل‌ُ المَلائِکَةُ وَ الرُّوح‌ُ فِیها بِإِذن‌ِ رَبِّهِم‌ مِن‌ کُل‌ِّ أَمرٍ : این ملائکه بر امام نازل می شوند
امشب شب امام است و دعای امام مستجاب می شود .

دعای فرج را زیاد بخوانیم . قرائت سوره قدر و توسل به اباصالح المهدی (عج الله) ، پدر مهربان تمامی صالحان جهان . یا اباصالح المهدی ادرکنی


تنها راه نجاتمان دعا برای امام زمانمان است .

http://www.hammihan.com/users/status/thumbs/thumb_HM-2013593461218935671412361609.4641.jpg